Home2024-01-08T10:52:44+00:00

Els nostres valors

instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

Experts en energies renovables

instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

Compromesos en el medi ambient

instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

Projectes i solucions a mida

instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

Productes d’alta qualitat amb la màxima garantia

instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

Al dia de les innovacions del sector

Instal·lacions residencials

Sistema de generació d’energia elèctrica en llars mitjançant panells solars fotovoltaics, amb emmagatzemat i ús propi.

Instal·lacions industrials

Sistema de generació d’energia elèctrica en indústries mitjançant fonts renovables, amb emmagatzemat i ús propi.

Instal·lacions aïllades

Sistema de generació d’energia elèctrica en zones remotes o sense accés a la xarxa elèctrica convencional, utilitzant fonts renovables i emmagatzemat propi.

Energia eòlica

Sistema de generació d’energia híbrid que combina la fotovoltaica amb l’eòlica per obtenir energia tot el dia.

Manteniment

Procés de revisió i reparació periòdica de les instal·lacions de generació d’energia elèctrica mitjançant fonts renovables, per garantir la seva eficiència, seguretat i prolongar la seva vida útil.

Carregadors de cotxes elèctrics

Dispositius per carregar bateries de vehicles elèctrics, connectats a la xarxa elèctrica domèstica. Ofereixen velocitat i eficiència en la recàrrega a parts iguals.

Els nostres proveïdors

Go to Top