Tràmits i subvencions

Com legalitzar una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum i quins tràmits has de realitzar?

Un pas imprescindible per poder posar en marxa una instal·lació d’energia fotovoltaica és la seva legalització.

A Voltaic ens encarreguem de gestionar tots els tràmits per posar en marxa la teva instal·lació d’autoconsum perquè no t’hagis de preocupar de res. 

 

Tràmits amb les companyies distribuïdores i comercialitzadores

La instal·lació de plaques solars afecta de manera directa a la companyia comercialitzadora i distribuïdora d’electricitat.  Per aquest motiu, s’han de notificar els canvis realitzats. 

  1. Notificar els possibles canvis en el subministrament: canvi de potència, per exemple.
  2. Alta o activació de l’autoconsum. Un cop tinguis legalitzada la teva instal·lació per part de la Generalitat, és el moment de realitzar un canvi contractual amb la companyia subministradora perquè puguis aprofitar al màxim els excedents que generes.
  3. Sol·licitud del CAU (codi d’autoconsum) a la distribuïdora. Aquest tràmit varia segons la distribuïdora i serveix per assignar a la teva instal·lació la categoria de generadora d’autoconsum.

Amb la Generelitat

Amb la Generalitat s’han de realitzar tres passos molt importants:

  1. Gestió de la subvenció que ofereix l’ICAEN per a la instal·lació d’equips d’autoconsum (sempre i quan estigui vigent).
  2. Notificació de l’ampliació o modificació de la instal·lació, en cas que sigui necessari (RITSIC)
  3. Legalització de la instal·lació (RITSIC i RAC).

Amb l’ajuntament

És l’administració local qui atorga la llicència o el permís necessari d’obres. En alguns casos, aquesta instal·lació pot comportar la bonificació de taxes i impostos, segons la normativa municipal vigent.

El pagament de la liquidació d’aquesta instal·lació també s’ha de realitzar amb l’administració local. Finalment, en cas d’optar per l’autoconsum i comporti alguna bonificació de l’IBI, també s’haurà de sol·licitar a l’ajuntament.