Instal·lacions fotovoltaiques industrials

Suma la teva empresa a l’autoconsum i a l’autoconsciència amb Voltaic!

Cada vegada són més les empreses i industries que inverteixen esforços per a reduir el consum energètic i utilitzar energies renovables.

A Voltaic som el partner que neessites per a acompanyar a la teva empresa en la seva transició energètica i, junts, reforçar el compromís mediambiental amb el present i futur del nostre planeta.

Raons per sumar-te a l’autoconsum amb la teva empresa

Raons per sumar-te a l’autoconsum amb la teva empresa

Voltaic es Premier Partner de

Treballem per a els millors

Fez clic aquí per veure la cartera dels nostres projectes realitzats.

Coneix les ajudes per a implementar l’autoconsum a la teva empresa

Les administracions públiques aposten per l’avanç cap a nous models sostenibles, per això, impulsen importants incentius econòmics i legals per a les empreses que vulguin sumar-se a l’autoconsum.

  1. Bonificacions d’IBI (impost de béns immobles)

  2. Bonificacions de l’IAE (impost sobre les activitats econòmiques)

  3. Bonificacions de l’ICIO (permís d’obres)

Aquestes ajudes més l’economia d’escala que permet treballar amb instal·lacions en cobertes grans, permeten rendibilitzar el cost d’amortització de la instal·lació fotovoltaica en un període al voltant de 5 anys.

Quin equip conforma la instal·lació fotovoltaica de la teva empresa?

Panells solars
Els panells capten
l’energia del sol i
la transformen
en energia elèctrica
de corrent contínua.

Inversor
És el dispositiu encarregat de
transformar el corrent continu
en el corrent altern (230V-400V)
necessai per a poder utilitzar
la maquinària industrial.

Bateria
Aquest equip comptabilitza
l’energia que la instal·lació
d’autoconsum subministra al
circuit del teu industrial i la
que gasta provinent de la
xarxa convencional.

Pas a pas by Voltaic

Oferta personalitzada
Analitzem el consum anual, la localització de la instal·lació i l’orientació i inclinació de la teulada. A partir d’aquí dissenyem un projecte a mida per a cada client.
Tràmits
El nostre equip de Tràmits gestiona tota la documentació legal per a posar en marxa la instal·lació d’autoconsum.
Execució
Els nostres tècnics i instal·ladors porten a terme la instal·lació seguint estrictament tots els protocols de seguretat.
Posada en marxa
Una vegada finalitzada la instal·lació i fetes totes les comprovacions, configurem el sistema i donem accés al client.
Benvingut/da a l’autoconsum!
El client comença a gaudir dels beneficis de l’autoconsum: reducció de la factura de la llum, producció i consum d’energia renovable, contribució a la protecció del planeta, etc.
Monitorització
Realitzem la monitorització de cada instal·lació per tal de detectar qualsevol anomalia i poder donar una resposta ràpida i eficient.
Post-venda i manteniment
Estem en contacte amb el client per assegurar-nos que tot funciona correctament i oferim el nostre servei de manteniment per mantenir la instal·lació en bones condicions i assegurar una llarga vida útil.