Manteniment de instal·lacions fotovoltaiques

Manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

El manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques és essencial per a obtenir el màxim d’eficiència dels panells solars i una llarga vida útil.  

En aquest sentit, a Voltaic oferim el nostre servei d’Inspecció i Manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques, utilitzant les millors tecnologies (dron, càmeres tèrmiques, etc.)  per analitzar la instal·lació i saber-ne el seu estat. 

Control in situ i a distància de la teva instal·lació fotovoltaica

A Voltaic combinem les tasques de manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques de forma presencial i en remot, permetent la  correcció  de qualsevol anomalia a distància i a temps real, com ara errors de programari intern, actualitzacions fallides, etc.

També podem configurar a mida les aplicacions de la instal·lació, en funció dels gustos i preferències del client

Els nostres clients tenen al seu abast la informació i el control total de la seva instal·lació fotovoltaica. Només així entendran com funciona i podran veure a temps real l’energia que estan generant i l’estalvi que estan aconseguint.

Informe de manteniment d’una instal·lació fotovoltaica

Durant les tasques de manteniment analitzem minuciosament els següents elements de la instal·lació:

La teulada
La distribució dels panells sobre el sostre és essencial, ja que si n’hi ha alguns que són d’accés difícil, això incrementarà el cost de la seva reparació.
Strings
És imprescindible revisar que els panells no tinguin ombres o zones sense optimitzadors instal·lats. També és convenient detectar punts calents i mancances d’aïllament.
Connexió externa de corrent
Convé revisar l’estat de la caixa de connexions, que l’inversor tingui la ventilació adequada i que el canal de la instal·lació compleixi amb la normativa vigent.
Connexió de corrent continu
És necessari revisar que la comunicació i la generació estiguin separades, que hi hagi la distància de seguretat reglamentària i que hi hagi una caixa de proteccions en condicions òptimes.
Panells
Revisar si algun té vidres trencats o cèl·lules defectuoses.