Energia Mini Eòlica

Sistemes híbrids d’instal·lacions d’energia mini eòlica i fotovoltaica per ser més eficients

A Voltaic apostem per la combinació d’instal·lacions d’energia minieòlica amb instal·lacions fotovoltaiques per aprofitar al màxim les fonts d’energia renovable existents durant les 24 hores del dia

Voltaic combinem la instal·lació de plaques solars per a generar electricitat amb la tecnologia mini eòlica, creant així uns sistemes híbrids que ens permeten aprofitar al màxim les oportunitats d’energia renovable existents. En algunes ubicacions, el caudal del vent és òptim per instal·lar aerogeneradors que funcionen com a complement de l’energia solar.

Com es complementa la fotovoltaica amb instal·lacions d’energia mini eòlica?

La combinació dels aerogeneradors o molins amb les plaques permet generar energia amb cicles de 24 hores: durant el dia i les hores de sol es podueix energia a través dels panells fotovoltaics. I, durant la nit s’aprofita el vent amb els molins. 

Quan parlem d’instal·lacions d’energia eòlica per l’ús domèstic o industrial, sovint treballem amb aerogeneradors  que van dels 3 kW als 60 kW.

 

Quins són els avantatges de combinar energia solar i energia eòlica?

Quan apostar per una instal·lació d’energia mini eòlica?

A Voltaic disposem de sistemes i tecnologies que ens permeten detectar zones que arriben als 5 m/s anuals, requisit perquè un sistema eòlic sigui rendible. Si som capaços de detectar aquests punts, podrem instal·lar la tecnologia necessària per obtenir un rendiment òptim.

La vida útil dels aerogeneradors és superior als 25 anys, una dada molt similar a la de les instal·lacions fotovoltaiques. Per aquest motiu, des de Voltaic apostem per combinar ambdues fonts d’energia, sempre i quan la climatologia ho permeti.

Si estàs interessat en saber si pots combinar la teva instal·lació solar amb una instal·lació d’energia eòlica, contacta amb nosaltres i els tècnics de Voltaic realitzaran els estudis pertinents perquè puguis prendre la decisió correcta.