Com legalitzar una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum i quins tràmits has de realitzar?

Un pas imprescindible per poder posar en marxa una instal·lació d’energia fotovoltaica és la seva legalització.

Aquest procés pot ser un maldecap per a molts, però si decideixes avançar cap a l’autoconsum de la mà de Voltaic, per a tu no serà cap problema.

Legalitzar una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum no té secrets per a nosaltres.

Encara que des de Voltaic ens encarreguem de la legalització de la teva instal·lació, és important que sàpigues que cal realitzar tràmits en tres àmbits diferents:

Amb l’Ajuntament

És l’administració local qui atorga la llicència o el permís necessari per a l’obra de la instal·lació. En alguns casos, aquesta instal·lació pot comportar la bonificació de taxes i impostos, segons la normativa municipal vigent.

El pagament de la liquidació d’aquesta instal·lació també s’ha de realitzar amb l’administració local. Finalment, en cas d’optar per l’autoconsum comporti alguna bonificació de l’IBI, també s’haurà de sol·licitar aquí.

Amb la Generelitat

Amb la Generalitat s’han de realitzar tres passos molt importants:

 • 1

  Gestió de la subvenció que ofereix l’ICAEN per a la instal·lació d’equips d’autoconsum.

 • 2

  Notificació de l’ampliació o modificació de la instal·lació, en cas que sigui necessari (RITSIC).

 • 3

  Legalització de la instal·lació (RITSIC i RAC).

como legalizar una instalación fotovoltaica de autoconsumo
como legalizar una instalación fotovoltaica de autoconsumo

Amb les companyies distribuïdores i comercialitzadores

La instalación de placas de autoconsumo afecta de manera directa la relación que se tenía con las compañías distribuidoras y comercializadoras de electricidad. Por este motivo, hay que notificarles dichos cambios y realizar estos sencillos pasos:

 • 1

  Notificar els possibles canvis en el subministrament: canvi de potència, per exemple.

 • 2

  Alta o activació de l’autoconsum. Un cop tinguis legalitzada la teva instal·lació per part de la Generalitat, és el moment de realitzar un canvi contractual amb la companyia subministradora perquè puguis aprofitar al màxim els excedents que generes.

 • 3

  Sol·licitud del CAU (codi d’autoconsum) a la distribuïdora. Aquest tràmit varia segons la distribuïdora i serveix per assignar a la teva instal·lació la categoria de generadora d’autoconsum.