Els nostres valors

instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo

Experts en energies renovables

instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo

Compromesos amb el medi ambient

instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo

Realitzem projectes a mida

instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo

Treballem amb productes d’alta qualitat

instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo

Ens mantenim al dia de les últimes innovacions del sector

Instal·lacions residencials

Sistema de generació d’energia elèctrica per habitatges, mitjançant panells solars fotovoltaics, amb emmagatzematge i ús propi.

Instal·lacions industrials

Sistema de generació d’energia elèctrica en indústries mitjançant fonts renovables, amb emmagatzematge i ús propi.

Instal·lacions aïllades

Sistema de generació d’energia elèctrica en zones remotes o sense accés a la xarxa elèctrica convencional, utilitzant fonts renovables i emmagatzematge propi.

Energia mini eòlica

Sistema de generació d’energia híbrid que combina la fotovoltaica amb l’eòlica per obtenir energia durant tot el dia.

Manteniment

Procés de revisió i reparació periòdica de les instal·lacions de generació d’energia elèctrica mitjançant fonts renovables, per garantir la seva eficiència, seguretat i prolongar la seva vida útil.

Carregadors de cotxes elèctrics

Dispositius per carregar bateries de vehicles elèctrics, connectats a la xarxa elèctrica domèstica. Ofereixen velocitat i eficiència en la recàrrega de manera equilibrada.

Instal·lacions residencials

Sistema de generació d’energia elèctrica en habitatges mitjançant panells solars fotovoltaics, amb emmagatzematge i ús propi.

Instal·lacions industrials

Sistema de generació d’energia elèctrica en indústries mitjançant fonts renovables, amb emmagatzematge i ús propi.

Instal·lacions aïllades

Sistema de generació d’energia elèctrica en zones remotes o sense accés a la xarxa elèctrica convencional, utilitzant fonts renovables i emmagatzematge propi.

Energia eòlica

Sistema de generació d’energia híbrid que combina l’energia solar fotovoltaica amb l’energia eòlica per obtenir energia durant tot el dia.

Manteniment

Procés de revisió i reparació periòdica de les instal·lacions de generació d’energia elèctrica mitjançant fonts renovables, per garantir la seva eficiència, seguretat i allargar la seva vida útil.

Carregadors de cotxes elèctrics

Dispositius per carregar bateries de vehicles elèctrics, connectats a la xarxa elèctrica domèstica. Ofereixen velocitat i eficiència en la recàrrega a parts iguals.