Suma la teva empresa a l’autoconsum i a l’autoconsciència amb Voltaic! 

Cada vegada són més les empreses i industries que inverteixen esforços per a reduir el consum energètic i utilitzar energies renovables.

A Voltaic som el partner que neessites per a acompanyar a la teva empresa en la seva transició energètica i, junts, reforçar el compromís mediambiental amb el present i futur del nostre planeta.

Raons per sumar-te a l’autoconsum amb la teva empresa

  • Estalvia en la teva factura i disminueix la dependència del mercat

  • Controla en tot moment la teva producció i despesa energètica

  • Produeix la teva pròpia energia verda, renovable i no contaminant.

  • Cuida el planeta i redueix la petjada mediambiental de la teva empresa

Coneix les ajudes per a implementar l’autoconsum a lateva empresa

Les administracions públiques aposten per l’avanç cap a nous models sostenibles, per això, impulsen importants incentius econòmics i legals per a les empreses que vulguin sumar-se a l’autoconsum.

1

Bonificacions d’IBI (impost de béns immobles)

2

Bonificacions de l’IAE (impost sobre les activitats econòmiques)

3

Bonificacions de l’ICIO (permís d’obres)

Aquestes ajudes més l’economia d’escala que permet treballar amb instal·lacions en cobertes grans, permeten rendibilitzar el cost d’amortització de la instal·lació fotovoltaica en un període al voltant de 5 anys.

Quin equip conforma la instal·lació fotovoltaica de la teva empresa?

instal·lació solar fotovoltaica per a residències

A

PANELLS SOLARS
Els panells capten l’energia del sol i la transformen en energia elèctrica de corrent contínua.

B

INVERSOR
És el dispositiu encarregat de transformar el corrent continu en el corrent altern (230V-400V) necessai per a poder utilitzar la maquinària industrial.

C

MESURADOR D’ENERGIA
Aquest equip comptabilitza l’energia que la instal·lació d’autoconsum subministra al circuit del teu industrial i la que gasta provinent de la xarxa convencional.

Empreses que s’han sumat a l’autoconsum amb Voltaic

FAQs