mantenimiento instalaciones fotovoltaicas

Manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

El manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques és essencial per a allargar la seva vida útil i garantir un funcionament òptim. Posar en marxa una instal·lació amb equips de primera qualitat no és suficient, i cal revisar-la periòdicament per comprovar que tot funciona com cal.

En aquest sentit, des de Voltaic executem tasques de manteniment a instal·lacions fotovoltaiques aprofitant les últimes tecnologies. Treballem amb drons i càmeres tèrmiques per analitzar la instal·lació i detectar si és convenient netejar els panells, calcular els punts amb excessiva calor o si cal revisar el cablejat i l’estructura.

Control in situ i a distància de la teva instal·lació fotovoltaica

A Voltaic, no només executem tasques de manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques de forma presencial, sinó que també controlem de forma remota tots els nostres sistemes i gestionem qualsevol mena d’anomalia a distància, com ara errors de programari intern, actualitzacions fallides, etc.

També podem configurar a mida, en funció dels gustos i preferències del client, que aquest rebi correus i notificacions amb tota mena d’informació del sistema. Creiem que els nostres clients han de tenir al seu abast, sempre que ho desitgin, la informació i el control total sobre la seva instal·lació fotovoltaica. Només així entendran com funciona allò que han instal·lat i podran veure en temps real l’energia que estan generant i els estalvis que estan aconseguint.

mantenimiento instalaciones fotovoltaicas

Informe de manteniment d’una instal·lació fotovoltaica

Aquests són els elements d’una instal·lació de panells fotovoltaics que analitzem minuciosament quan realitzem tasques de manteniment:

 

  • La teulada: la distribució dels panells sobre el sostre és essencial, ja que si n’hi ha alguns que són d’accés difícil, això incrementarà el cost de la seva reparació.

  • Strings: és imprescindible revisar que els panells no tinguin ombres o zones sense optimitzadors instal·lats. També és convenient detectar punts calents i mancances d’aïllament.

  • Connexió externa de corrent: convé revisar l’estat de la caixa de connexions, que l’inversor tingui la ventilació adequada i que el canal de la instal·lació compleixi amb la normativa vigent.

  • Connexió de corrent continu: és necessari revisar que la comunicació i la generació estiguin separades, que hi hagi la distància de seguretat reglamentària i que hi hagi una caixa de proteccions en condicions òptimes.

  • Panells: revisar si algun té vidres trencats o cèl·lules defectuoses.

Un cop tenim les característiques tècniques de la instal·lació i hem analitzat el seu estat, lliurem al client un estudi econòmic del cost d’optimitzar les disfuncions detectades i corregir les fallades pertinents.