Si estàs considerant l’opció d’invertir en parcs solars, has de saber que és una molt bona oportunitat. L’avanç de les energies renovables és imparable, igual que ho és l’impuls de la mobilitat descarbonitzada, la reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera o la sensibilització de particulars i companyies en aquesta qüestió.

A Voltaic apostem per la sostenibilitat i les energies renovables de forma inqüestionable, i no només això. Anem més enllà d’oferir solucions d’autoconsum als nostres clients: gestionem i produïm energia per poder oferir-la a petits, mitjans i grans consumidors mitjançant la inversió en parcs solars.

invertir en parques solares

Què significa invertir en parcs solars?

Invertir en parcs solars significa aprofitar aquelles superfícies disponibles per a col·locar plaques i transformar l’energia solar en energia elèctrica, per a vessar-la a la xarxa i poder subministrar energia de fonts renovables.

invertir en parques solares

Ho explicarem amb un exemple per a una millor comprensió. Si trobem una coberta industrial que ens permet instal·lar panells per a aconseguir 100 kW, però l’usuari propietari de la coberta només consumeix 10 kW, busquem altres usuaris que consumeixin els 90 restants i els connectem mitjançant la xarxa elèctrica. D’aquesta manera, facilitem un acord entre particulars pel espai de la coberta o teulada.

Què significa invertir en parcs solars?

Invertir en parcs solars significa aprofitar aquelles superfícies disponibles per a col·locar plaques i transformar l’energia solar en energia elèctrica, per a vessar-la a la xarxa i poder subministrar energia de fonts renovables.

invertir en parques solares

Ho explicarem amb un exemple per a una millor comprensió. Si trobem una coberta industrial que ens permet instal·lar panells per a aconseguir 100 kW, però l’usuari propietari de la coberta només consumeix 10 kW, busquem altres usuaris que consumeixin els 90 restants i els connectem mitjançant la xarxa elèctrica. D’aquesta manera, facilitem un acord entre particulars pel espai de la coberta o teulada.

Com ho fem a Voltaic?

Els panells solars es poden distribuir arreu del territori nacional i es poden vincular un o més subministraments, independentment de la seva ubicació. A Voltaic realitzem projectes a mida i desenvolupem la configuració amb l’objectiu de garantir que el retorn de la inversió sigui sempre el més elevat possible.

  • Produïm energia sense saber qui serà l’usuari final que la consumirà.

  • Ens encarreguem de buscar altres possibles clients amb l’objectiu de sumar al autoconsum persones que no tenen capacitat de produir la seva pròpia energia.

Estem compromesos a subministrar a les persones energies d’origen renovable i treballem diàriament per aconseguir-ho.

Com ho fem a Voltaic?

Els panells solars es poden distribuir arreu del territori nacional i es poden vincular un o més subministraments, independentment de la seva ubicació. A Voltaic executem projectes a mida i desenvolupem la configuració amb l’objectiu de garantir que la rendibilitat de la inversió sigui sempre la més elevada possible.

  • Produïm energia sense saber qui serà l’usuari final que la consumirà.

  • Ens encarreguem de buscar altres possibles clients amb l’objectiu de sumar al autoconsum persones que no tenen capacitat de produir la seva pròpia energia.

Estem compromesos a subministrar a les persones energies d’origen renovable i treballem diàriament per aconseguir-ho.