La teva empresa s’uneix a l’autoconsum i l’autoconsciència amb Voltaic

Cada vegada són més les empreses i indústries que inverteixen esforços per reduir el seu consum energètic i utilitzar energies renovables.

A Voltaic som el partner que necessites per acompanyar la teva empresa cap a la seva transició energètica i, junts, reforçar el compromís mediambiental amb el present i futur del nostre planeta.

Raons per sumar-te a l’autoconsum amb la teva empresa

  •  Estalvia en la teva factura i disminueix la dependència del mercat

  • Controla en tot moment la teva producció i despesa energètica

  •  Produeix la teva pròpia energia verda, renovable i no contaminant

  • Cuida el planeta i redueix l’empremta mediambiental de la teva empresa

Coneix les ajudes per implementar l’autoconsum en la teva empresa

Les administracions públiques aposten per l’avanç cap a nous models sostenibles, per això impulsen importants incentius econòmics i legals per a les empreses que vulguin sumar-se a l’autoconsum.

1

Bonificacions d’IBI (impost de béns immobles)

2

Bonificacions de l’IAE (impost sobre les activitats econòmiques)

3

Bonificacions de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres)

Aquestes ajudes, juntament amb l’economia d’escala que permet treballar amb instal·lacions en grans cobertes, permeten rendibilitzar el cost d’amortització de la instal·lació fotovoltaica en un període d’aproximadament 5 anys.

Quin equip conforma la instal·lació fotovoltaica de la teva empresa?

instalación solar fotovoltaica para vivienda

A

PANELLS SOLARS
Els panells capturen l’energia del sol i la transformen en energia elèctrica de corrent continu.

B

INVERSOR
És el dispositiu encarregat de transformar el corrent continu en corrent alterna (230V-400V) necessària per poder utilitzar-la en maquinària industrial.

C

MESURADOR D’ENERGIA
Aquest equip compta l’energia que la instal·lació d’autoconsum subministra al circuit de la teva indústria i l’energia que consumeix provinent de la xarxa convencional.