Ser autosuficient energèticament en llocs aïllats és una realitat viable amb Voltaic

Moltes persones creuen que l’autoconsum elèctric amb instal·lacions fotovoltaiques aïllades no està al seu abast pel simple fet que les seves llars o habitatges es troben en llocs apartats, on és complicat accedir a una connexió elèctrica amb la xarxa de distribució.

Aquest tipus d’instal·lacions aïllades no són cap impossible per a Voltaic, sinó tot el contrari: Són un repte que volem assumir!

Què defineix una instal·lació fotovoltaica aïllada?

instalaciones fotovoltaicas aisladas

Es poden definir com a instal·lacions aïllades fotovoltaiques totes aquelles que físicament no tenen cap opció possible de connectar-se a la xarxa general de distribució elèctrica, sigui de forma directa o a través d’una tercera instal·lació pròpia. Com que és impossible realitzar aquesta connexió, cal implementar un sistema que funcioni amb bateries i grups d’alimentació per aprofitar l’energia obtinguda a través de la instal·lació fotovoltaica.

Amb aquest sistema que proposem des de Voltaic, és possible garantir el funcionament i la disponibilitat d’energia els 365 dies de l’any. En cas de no ser així, seria impensable garantir al client el consum elèctric els dies més freds i amb menys hores de sol. Per aconseguir-ho, seguim una premissa essencial: cal dimensionar la instal·lació amb molta precisió i meticulositat.

Com funciona un sistema fotovoltaic aïllat?

instalaciones fotovoltaicas aisladas

Les instal·lacions fotovoltaiques aïllades combinen l’ús de panells fotovoltaics amb bateries. Per una banda, els panells són els encarregats de captar l’energia solar i transformar-la en energia elèctrica aprofitable en l’àmbit de l’ús domèstic. D’altra banda, les bateries tenen la funció d’emmagatzemar l’energia amb l’objectiu de subministrar el domicili durant les hores en les quals no hi ha sol.

Com funciona un sistema fotovoltaic aïllat?

instalaciones fotovoltaicas aisladas

Les instal·lacions fotovoltaiques aïllades combinen l’ús de panells fotovoltaics amb bateries. D’una banda, els panells són els encarregats de captar l’energia solar i transformar-la en energia elèctrica utilitzable en l’àmbit de l’ús domèstic. D’altra banda, les bateries tenen la funció d’emmagatzemar l’energia amb l’objectiu de subministrar l’habitatge durant les hores en què no hi ha sol.

Tot i que pugui semblar una novetat, les instal·lacions fotovoltaiques aïllades són un sistema amb anys de trajectòria en el cas de localitzacions remotes a les muntanyes o en llocs d’accés complicat.

Equips imprescindibles per muntar una instal·lació fotovoltaica aïllada

  • Panells solars

  • Regulador de càrrega

  • Inversor

  • Carregador de bateries

  • Elements de protecció

  • Generador auxiliar

La majoria dels elements són comuns amb les instal·lacions fotovoltaiques convencionals, l’element principal que les diferencia és el generador auxiliar, que serveix en casos d’emergència, com ara quan les bateries no tenen suficient energia emmagatzemada per subministrar les necessitats existents o quan hi ha molts dies consecutius sense sol.

Si ara veus clar que una instal·lació fotovoltaica aïllada és la solució als teus problemes energètics, no ho dubtis i contacta amb Voltaic. Ens encarregarem d’estudiar, analitzar i dimensionar adequadament la teva instal·lació perquè puguis gaudir de la teva llar de manera còmoda.