Sistemes híbrids d’instal·lacions d’energia mini eòlica i fotovoltaica per a ser més eficients

A Voltaic combinem la instal·lació de plaques solars per generar electricitat amb la mini eòlica, creant així uns sistemes híbrids que ens permeten aprofitar al màxim les oportunitats d’energia renovable existents. En molts llocs, el cabal del vent és òptim per instal·lar aerogeneradors que funcionin com a complement a l’energia solar.

Apostem per la combinació d’instal·lacions de mini energia eòlica amb les instal·lacions fotovoltaiques per aprofitar al màxim les fonts d’energia existents durant les 24 hores del dia.

instalaciones de energía eólica
instalaciones de energía eólica

Com es complementa la fotovoltaica amb les instal·lacions d’energia mini eòlica?

Quan parlem d’instal·lacions d’energia eòlica per a ús domèstic o industrial, no cal imaginar-se la instal·lació d’un aerogenerador molt gran, sinó un de més petit que varia entre 3 kW i 60 kW.

La combinació dels aerogeneradors o molins amb les plaques solars permet generar energia en cicles de 24 hores: durant el dia i les hores de sol, es produeix energia mitjançant els panells fotovoltaics. En canvi, durant la nit, s’aprofita el vent amb els molins.

Com es complementa la fotovoltaica amb les instal·lacions d’energia mini eòlica?

Quan parlem d’instal·lacions d’energia eòlica per a ús domèstic o industrial, no cal imaginar-se la instal·lació d’un aerogenerador molt gran, sinó un de més petit que varia entre 3 kW i 60 kW.

La combinació dels aerogeneradors o molins amb les plaques solars permet generar energia en cicles de 24 hores: durant el dia i les hores de sol, es produeix energia mitjançant els panells fotovoltaics. En canvi, durant la nit, s’aprofita el vent amb els molins.

instalaciones de energía eólica

Quines són les avantatges de combinar energia solar i energia mini eòlica?

  • S’incrementa la vida útil de les bateries, ja que no s’exigeix tant esforç en el seu funcionament

  • Permet reduir o fins i tot eliminar la despesa de dièsel necessària per posar en marxa generadors o grups auxiliars.

  • Permet reduir la mida de les bateries.

  • Es pot reduir la quantitat de panells solars.

  • No es depèn únicament d’una única font d’energia

Quines són les avantatges de combinar energia solar i energia mini eòlica?

  • S’incrementa la vida útil de les bateries, ja que no les implica un treball tan exigent.

  • Permet reduir o fins i tot eliminar la despesa de dièsel necessària per posar en marxa generadors o grups auxiliars.

  • Permet reduir la mida de les bateries.

  • Se puede reducir la cantidad de paneles solares.
  • No se depende únicamente de una fuente de energía.

Quan és convenient apostar per una instal·lació d’energia mini eòlica?

A Voltaic estem estudiant a fons aquesta opció, i disposem de sistemes i tecnologies que ens permeten detectar zones amb velocitats de vent de fins a 5 m/s anuals, que és el que es requereix perquè un sistema eòlic sigui rendible. Si som capaços de detectar aquests punts, podrem instal·lar-hi la tecnologia necessària per obtenir un rendiment òptim.

La vida útil d’aquests aerogeneradors és superior als vint-i-cinc anys, una xifra molt similar a la de les instal·lacions fotovoltaiques. Per aquest motiu, a Voltaic apostem per combinar les dues fonts d’energia i ho fem amb equips de primera qualitat, ja que només així podem garantir als nostres clients una eficiència i un rendiment màxims.

Si estàs interessat a saber si pots combinar la teva instal·lació solar amb una instal·lació d’energia eòlica, t’animem a contactar amb nosaltres, i els tècnics de Voltaic realitzaran els estudis pertinents perquè puguis prendre la decisió adequada.